Professionel afskedigelsesproces

I disse tider står rigtig mange organisationer overfor at skulle indskrænke og dermed afskedige medarbejdere.
Når en sådan proces går i gang er det ofte alle de juridiske og praktiske gøremål, der fokuseres på og i langt mindre grad den psykologiske proces. Det kan have som konsekvens, at både ledere og medarbejdere er helt uforberedte på, hvor stor en påvirkning det har, dels på den, der bliver afskediget, dels på den leder, der udfører afskedigelsen og dels på den kollegaskare, der ikke er blevet afskediget.
Mange organisationer går efter en sådan proces en langvarig psykologisk krise i møde, hvor utryghed, skyldfølelse og ineffektivitet fylder i dagligdagen.

Jeg har i store organisationer bidraget til at organisationen kommer mere helskindet gennem en sådan proces.
Gennem introduktion til de vanskelige psykologiske processer, planlægning, der sikrer ordentlighed overfor de, der skal afskediges og træning af chefer, ledere og tillidsrepræsentanter er afskedigelserne blevet gennemført så ordentligt og professionelt, som det nu engang er muligt .