Businesscoaching giver glæde i livet og arbejdslivet

Hvilken medarbejder vil ikke gerne føle sig glad for at møde op til sit job og gøre det med lyst og engagement ? Og hvilken chef vil ikke gøre, hvad der er muligt for at skabe udvikling ved at understøtte et sådant arbejdsmiljø med udsigt til et godt resultat ?

Ikke psykoanalyse

Coaching har i sit udgangspunkt en anerkendende tilgang og er ikke psykoanalytisk eller terapeutisk funderet. I coaching arbejder man ikke med diagnose eller symptomer, men med et fremadrettet perspektiv, der har det formål at understøtte en proces for den coachede, der bevæger sig hen imod tilfredshed, bevægelse, balance og glæde for hele sit liv. Denne måde at arbejde med sig selv på har vist sig at virke for rigtig mange mennesker, og det er derfor meget naturligt, at mange virksomheder i dag har integreret denne tænkning og metode for at skabe udvikling og en attraktiv arbejdsplads.

Business coachen skaber basis for sammenhæng

Når coaching foregår på arbejdspladsen, kaldes det Business Coaching. Et Business Coaching forløb integrerer forretningens mål og strategier med de individuelle udviklingsbehov. Business coachen går ind ad hoveddøren med stor synlighed og er coach for dem, der ønsker det. Hvis coachingrelationen ikke fungerer, siger en professionel coach fra. Business Coaching bygger på samme anerkendende metode som Life Coaching, men har den overbygning på, at medarbejderen sammen med sin coach afstemmer formål og forventninger med sin chef – både sine egne og chefens. I dette rum er der mulighed for at sige fra og til at opnå en gensidig forståelse af hinandens ønsker og mål for fremtiden.

I dette rum præsenteres også, hvilket etisk kodeks coachen arbejder ud fra:

Indfri dit fulde potentiale

Den coachede medarbejder vil opleve at deltage i et udviklingsforløb, hvor coachen holder fast og udfordrer og hele tiden fokuserer på fremdriften og handlingen, så processen bliver en aktiv og inspirerende rejse. Mange forskellige værktøjer tages i brug undervejs, og alt er nøje tilpasset situationen, så læring og forankring opstår gennem erfaringer, refleksioner og fokus på mål. Coaching er det individualiserede bud på en personlig udvikling. Med en inspirerende og fokuseret coach i baggrunden vil den coachede medarbejder kunne skabe ekstraordinære resultater og indfri sit fulde potentiale.

På den coachedes banehalvdel

Coaching foregår på den coachedes banehalvdel, og den gode business coach er katalysatoren, der udfordrer, aktiverer, spørger ind til aftalte mål og aktiviteter, spejler og støtter, roser og anerkender den coachedes valg og beslutninger. Alt sammen med det udgangspunkt at det kun er en selv, der kan mærke, hvad der skaber glæde og motivation for en.

Det kan være, at målene ændrer sig på rejsen – nogle finder måske endda frem til, at de vil noget helt andet her i livet, men så er det et valg, som den coachede selv træffer. Det ansvar er et, man tager, og ikke et, man får.

Resultatet af en Business Coaching proces er: