Susanne Borup

Min historie

Den røde tråd i mit liv er nysgerrighed over den måde mennesker er sammen på. Hvordan de reagerer, kommunikerer, er glade, sure, bedrøvede, usikre og engagerede.
Det begyndte i skolegården, hvor jeg undrede mig over, hvem der blev ”taget” i sangleg og hvem der fik ”bankekød”. Hvorfor nogle var populære, andre udenfor, hvornår klassen fungerede og hvornår alt faldt fra hinanden.

Denne nysgerrighed og interesse for psykologiske processer har været baggrunden for mine valg af arbejde.

Min første arbejdsplads var som cykelvikar i Birkerød kommune og her fik jeg set organiseringen i en klasse fra en anden vinkel og tog mine første famlende skridt for at skabe sammenhold og glæde over at gå i skole.
Næste step var gymnasiet på Nørre G som idrætslærer – et spændende studie i pigerum og psykologiske spil. Opgaven her blev at definere værdier om samspil i klassen for at kunne lykkes og vinde.
En række år var jeg deltager i det politiske miljø – både som politiker og som kommunalpolitisk koordinator på Christiansborg. I politik er magten i centrum og det var en spændende læreplads, hvor vigtigheden af relationer, netværk, kreativitet, visioner, mål og strategi blev min læring.

Med disse erfaringer i bagagen kom jeg til DSB uddannelse og blev uddanelseskonsulent. Jeg fik en række efteruddannelser bl.a som proceskonsulent og organisationskonsulent.
Jeg gjorde karriere i DSB og blev leder af en chefudviklingsfunktion. Begyndte at arbejde med test, forretningsudvikling og ledelse.
Min næste udfordring fik jeg som udviklingschef i Scandlines, hvor fokus var på kvalitetsudvikling og organisationsudvikling.

Forandring som en naturlig positiv ting i hverdagen. En af de største forandringer var at afskedige halvdelen af rederiets medarbejdere, da Storebæltsbroen var færdig. Det var en stor udfordring og jeg havde en stor del af ansvaret for den psykologiske proces. Det at sætte sig i den afskedigedes sted og som leder at kunne agere og reagere på en ordentlig måde, er uvant og ukendt for mange ledere.

Næste skridt i min lange historie gik til Mercuri Urval A/S. Der har jeg arbejdet i 13 år og temaerne har været alt fra rekruttering, individuel coaching, lederudvikling, teamudvikling, teamcoaching, mangfoldighedsledelse, afskedigelsesprocesser, værdibaseret ledelse og organisationsudvikling til opbygning af samtalesystemer træning i den vanskelige samtale og meget andet.
Bevidsthed om måden at kommunikere på samt psykologisk indsigt er grundstene i alt hvad jeg laver.

Og nu har jeg besluttet mig for at stå på egne ben med alle de erfaringer og værktøjer jeg har i min rygsæk. Derfor har jeg startet Borup Businesscoaching.

Værdierne i mit arbejde er: Livsglæde • nærvær • fællesskab • udvikling.

- og det håber jeg at kunne give videre til mange mennesker og organisationer