Logo

Mit logo er en abstraktion over en rune for ‘‘menneske’. Jeg har valgt dette symbol fordi det rækker tilbage i historien. Netop historien hos hvert enkelt menneske har afgørende betydning for hvem vi er og alt hvad vi foretager os.

Runemennesket er blevet udviklet, er blevet rundere og gladere og det er den rejse jeg gerne vil bidrage til.