Mangfoldighedsledelse

Integrationen af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet er et vigtigt indsatsområde. Vi står overfor en årrække med en stærkt reduceret arbejdsstyrke på grund af 90’ernes små årgange. Samfundet har brug for alle ressourcer og det kræver en særlig indsats på arbejdspladsen at sikre en mangfoldighedskultur, hvor alle føler sig velkomne. Det er vigtigt at sætte fokus på kulturen ved at gøre forskellighed til et plusord.

Det sker ikke af sig selv, men en målrettet indsats kan gøre det.

Jeg har bidraget i en række store organisationer med en sådan proces med succes.