Teamcoaching

Det kan være svært at fastholde en teamudvikling, fordi det er ukendt land og vurderingen er, at alle teams enten har et udtalt behov for yderligere coaching for at få grundlaget på plads - eller har formuleret et eget udviklingsbehov ud fra de erfaringer de har gjort indtil videre.

Hovedbudskaberne i en teambaseret organisering er at tænke i at tilføre værdi og fjerne spild for på denne måde at få både en effektiv sags og opgavebehandling og motiverede medarbejdere. Større ansvar og evne til at tilrettelægge arbejdet skal så vidt muligt ligge i det enkelte team.

Den samme tankegang kan implementeres til organisationsstruktur/kultur, hvor tankegangen i en teamdannelse bygger på en erfaring, der viser, at 2+2 kan være = 5.

Det resultat nås gennem en lang proces, hvor målet er, at medlemmerne af teamet:

Teamcoachingen har og vil fortsat tage sit udgangspunkt i disse definitioner. I praksis vil jeg som coach deltage på aftalte teammøder, udfordre og 'pushe' og ved mødets slutning bidrage med en evalueringsproces og feedback.

Hvert team har deres særlige udfordringer. De enkelte teams skal derfor også være med til at definere hvordan de bedst kan udnytte teamcoachingen. Alle teams skal have følgende områder på plads:

De stærke teams, hvor grundlaget er på plads, kan bruge teamcoachingen til at løfte teamet på et højere og/eller mere effektiv niveau. F.eks. kan de vælge at tage endnu flere opgaver til sig, styrke den interne kommunikation eller fokusere på relationer til kunder eller eksterne samarbejdspartnere.

Teamcoachingen vil være skræddersyet i forhold til det enkelte teams behov. For nogle team vil det være hver 14. Dag for andre kun en gang om måneden.

Ud over coaching vil jeg inddrage relevante rolle- og kommunikationsværktøjer