Teamudvikling

At skulle spille sammen som team er en forandring, der rækker langt ind i den enkeltes egen måde at gøre tingene på og derfor kan en ændring fra gruppeorganisering til teamorganisering, sætte mange følelser og reaktioner i spil.

Det er en lang proces, der kræver tålmodighed af alle, men som betaler sig. Mange følelser kommer i spil, svingende motivation og energi, usikkerhed, og modstand forskellige opfattelser om behov for udvikling både for teamet, men også den enkeltes kompetence udvikling forskelle i oplevelsen af behovet for at ændre adfærd uhensigtsmæssig kommunikation

De enkelte teams vil håndtere disse udfordringer på forskellige måder. Nogle kommer hurtigt langt, andre har haft svært ved at finde rytmen.

For at få processen til at lykkes skal der investeres tid til:

Jeg har mange års erfaring i at få en sådan proces til at lykkes .